sipkadole

A. Oboznámenie a informovanie pracovníkov dodávateľa

Zamestnanci dodávateľa, ktorí nemajú platnú vstupnú kartu, alebo nemajú žiadnu vystavenú kartu sú povinní absolvovať pred zahájením prác vstupné oboznámenie s pravidlami BOZP.

Vybavenie trvalého vstupu

Každá dodávateľská firma, ktorá bude pracovať v areáli ENVIEN GROUP Leopoldov musí mať minimálne jedného povereného vedúceho (menovaného štatutárom/konateľom na základe písomného poverenia), ktorý podpisuje povolenia na prácu, vypracuje pracovný postup a dohliada na zamestnancov dodávateľskej firmy.

Po vstupnom oboznámení a zaslaní potrebnej dokumentácie v zmysle bodu B) Zaslanie dokumentácie pred zahájením prác budú vystavené platné vstupné karty do areálu ENVIEN GROUP Leopoldov.

B. Zaslanie dokumentácie pred zahájením prác

Žiadame o zaslanie dokumentácie v elektronickej podobe minimálne dva pracovné dni pre začatím prác.

K zasielaniu nižšie uvedených zoznamov prosím venujte pozornosť, pretože bez doručenia nebude umožnený výkon prác:

  1. POVERENIE vedúceho prác podpísané konateľom spoločnosti (vyplňte priložené poverenie), (je to zamestnanec, ktorý bude podpisovať povolenia na práce, definovať detailný popis prác s možnými rizikami, bude zodpovedný za poverenie len oprávnených osôb na prácu, poverenie musí mať so sebou),
  2. MENNÝ ZOZNAM zamestnancov (vyplňte priloženú tabuľku)*
  3. Preukazy/oprávnenia o odbornej spôsobilosti(zvárač, lešenár) v prípade používania chemických látok karty bezpečnostných údajov, pokyny k riadnemu uskladneniu*
  4. PREHLÁSENIE o zdravotnej a odbornej spôsobilosti podpísané konateľom spoločnosti.

*scany dokumentov zasielajte iba prítomných osôb/používaných strojných zariadení, mechanizmov pre výkon prác, prípadne vyznačte ich farebne v zozname.

SCAN dokumentov zasielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

C. Minimálne BOZP požiadavky na dodávateľov

Prosíme Vás o opätovné preštudovanie pravidiel BOZP, ktoré obsahujú základné pravidlá pre dodávateľov a subdodávateľov ENVIEN GROUP. Tento dokument nájdete v sekcii dokumenty nižšie.

Hlavný dodávateľ je zodpovedný za všetkých svojich subdodávateľov a je povinný na nich prenášať všetky povinnosti v oblasti BOZP, PO, ŽP.

D. Kontakty, ktoré si zapíšte do svojich telefónov:

Technici BOZP +421 905 998 031, +421 905 530 765
Technici ŽP +421 905 606 730
Údržba ENV +421 918 345 060, +421 918 147 745
Údržba MRC, PLN +421 908 669 598, +421 918 591 826
   
Velín ENVIRAL +421 918 360 132
Velín MEROCO +421 918 805 492
Velín POĽNOSERVIS +421 917 406 598

V prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úraz, požiar, nehoda, havária), kontaktujete príslušný VELÍN spoločnosti, kde udalosť vznikla:

Linka ohlasovne mimoriadnych udalostí ENVIRAL +421 33 7352 410
Linka ohlasovne mimoriadnych udalostí MEROCO +421 33 7352 420
Linka ohlasovne mimoriadnych udalostí POĽNOSERVIS +421 33 7352 430

Dokumenty BOZP (je potrebné kliknúť na text Dokumenty BOZP a až potom sa zobrazia PDF a ZIP súbory uvedené nižšie)

Pravidlá BOZP
Oboznámenie BOZP,OPP,OŽP, ZPH
Postup a pravidlá vypisovania pracovného postupu
Pracovný postup / ZIP súbor na stiahnutie
Poverenie vedúceho prác / ZIP súbor na stiahnutie
Čestné prehlásenie / ZIP súbor na stiahnutie

http://www.fgatelier.sk