sipkadole

Dovoľte aby sme Vás informovali o možnosti zapojenia sa do obstarávania zákazky pre projekt „Zvyšovanie kvalifikácie študentov stredných a vysokých škôl v spoločnosti ENVIRAL, a. s.“, kód projektu 312011D696, ktoré je realizované cez EKS č. Z201840746 IT technika. Dátum na predkladanie ponúk cez EKS je do 12.11.2018, 11:00 hod.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

http://www.fgatelier.sk