sipkadole

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 podľa dohody o grante č. 818135.

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa dňa 19. novembra 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu CONVERGE v Bruseli, Belgicko.

Cieľom projektu CONVERGE je zníženie výrobných nákladov bionafty na úroveň fosílnych palív za súčasného generovania negatívnych emisií.

Predpokladom na dosiahnutie nevyhnutnej zmeny svetovej klímy si vyžaduje drastické zníženie emisií CO2. Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy.

CONVERGE sa sústredí na výrobný proces, ktorý je o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a súčasne o 10 % znižuje náklady bionafty. Projekt je zameraný aj na dostupnosť a spôsob využitia odpadovej biomasy vhodnej na získanie biopaliva, s ohľadom na lokálne dostupné odpadové a vedľajšie prúdy.

V centre záujmu projektu CONVERGE je päť prielomových technológií, ktoré spájajú najnovší vývoj v oblasti splyňovania vhodnej biomasy, výkonnejšiu separáciu prúdu syntézneho plynu, za súčasnej produkcie ekologického „zeleného“ CO2 pre negatívne emisie ako aj čistenie a kompresiu vodíka.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európe. Títo partneri tvoria celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. V novembri 2018 bol projekt spustený s cieľom demonštrovať novú technológiu v roku 2022. Projekt CONVERGE bude zahŕňať aj hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Partnerská skupina pozostáva z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko).

fotka projekt converge

http://www.fgatelier.sk