sipkadole

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 podľa dohody o grante č. 818135.

Mimoriadne úspešné stretnutie sa uskutočnilo 13.-14. mája 2019 vo Florencii v Taliansku, kde zástupca R&D spoločnosti ENVIRAL, a.s., participoval na prvom stretnutí hodnotiacom stav projektu CONVERGE v rámci programu Horizon H2020. Hlavným cieľom projektu je vývoj a validácia inovatívneho spôsobu premeny druhogeneračnej biomasy na metanol, surovinu na výrobu bionafty, termochemickými procesmi. V rámci agendy sa zhodnotil aktuálny stav riešených úloh a diskutovali kroky riešení nasledujúcich pracovných balíkov.

http://www.fgatelier.sk