sipkadole

„Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív.

 

Projekt EXCornsEED je financovaný z Bio Based Industries Joint Undertaking v rámci výskumného a inovatívneho programu Európskej únie Horizon 2020 pod grantovou zmluvou č. 792054.

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ spoločnosti ENVIRAL, a.s. dňa 26.-27. marca 2019 privítali medzinárodných partnerov projektu BBI JU EXCornsEED v Leopoldove na prvom stretnutí hodnotiacom stav úloh. Úspešne spolu s partnermi z deviatich európskych krajín, zástupcami desiatich špičkových výskumných centier, spoločností a univerzít prediskutovali ďalšie kroky spolupráce v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Projekt má celkový rozpočet vo výške 7,2 milióna eur a časový plán na 42 mesiacov na rozvoj udržateľných technológií na získanie funkčných zložiek potravín, chemických látok a kozmetických prostriedkov z vedľajších produktov výroby spoločnosti ENVIRAL a Poľnoservis.

http://www.fgatelier.sk