sipkadole
kontajnerenvirol

ENVIROL 96/ENVIROL 99 dezinfekčný prípravok DVO

je biocídny výrobok určený pre:

  • Výrobu dezinfekčných prostriedkov
  • Čistenie výrobkov a zariadení
  • Dezinfekciu verejných priestorov
  • Iné konkrétne použitie pri ochrane a podpore zdravia

Výrobok je zapísaný v registri biocídnych výrobkov, sprístupnených na trhu v Slovenskej republike.

Účinnou látkou dezinfekčného prípravku je etanol, so širokým spektrom účinnosti. Dodávateľ účinnej látky spĺňa podmienky európskeho biocídneho nariadenia.

Pred použitím dezinfekčného prípravku, si prečítajte podrobné informácie uvádzané na etikete.

etiketa envirol96

ETIKETA ENVIROL 96 dezinfekčný prípravok DVO

etiketa envirol99

ETIKETA ENVIROL 99 dezinfekčný prípravok (DVO)

karta bu envirol96

KBU_ENVIROL 96 dezinfekčný prípravok DVO

karta bu envirol99

KBU_ENVIROL 99 dezinfekčný prípravok (DVO)

envirol 96

ŠPK_ENVIROL 96 dezinfekčný prípravok DVO

envirol 99

ŠPK_ENVIROL 99 dezinfekčný prípravok (DVO)

http://www.fgatelier.sk