sipkadole

Zapoj sa do duálneho vzdelávania a získaj zručnosti a poznatky priamo z praxe!

Duálne vzdelávanie je skĺbenie vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Pre žiakov stredných odborných škôl predstavuje takáto forma učenia sa najlepší štart do pracovného života a je výhodou, ktorá zvyšuje šance na ďalšie uplatnenie vo svojej profesii.

U nás v Envirale ti ponúkame okrem možnosti získať prax v tvojom učebnom odbore, pracovať s modernými výrobnými technológiami priamo v prevádzkach či laboratóriách, pod vedením našich najskúsenejších zamestnancov.

Pre koho je naše duálne vzdelávanie?

  • Obchodná akadémia
  • Chemické odbory
  • Farmaceutický priemysel
  • Elektrotechnika
  • Mechanici strojov a zariadení

Ak si ťa vyberieme, dostaneš potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania, ktoré priložíš k prihláške na SOŠ a absolvuješ prijímačky. Zamestnávateľ poskytuje duálne vzdelávanie v spolupráci so školou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní duálneho vzdelávania. S každým vybraným žiakom uzatvoríme učebnú zmluvu, súčasťou ktorej sú aj podmienky vyplácania štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia.

Prihláška sa podáva do konca školského roka, no ak to nestihneš, nič sa nedeje. Študentom duálneho vzdelávania sa môžeš stať ešte do konca prvého polroka prvého ročníka.

Spolupráca so školami:

SOŠ elektrotechnická

Sibírska 5945/1
Trnava 917 01

Email: sose-trnava@zupa-tt.sk

Telefón: 033/5991851

SOŠ chemická

Nerudova 13
Hlohovec 920 01

Email: zss.hlohovec@zupa-tt.sk

Telefón: 033/7320076

Obchodná akadémia Sereď

Mládežnícka 158/5
Sereď 926 01

Email: oasered@zupa-tt.sk

Telefón: 031/789 24 42

Kontaktné informácie a kontaktný formulár

ENVIRAL a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov

Email: lopasovska@enviengroup.eu, Telefónny kontakt: +421 918 129 727

Email: scipakova@enviengroup.eu, Telefónny kontakt: +421 905 833 109

Ochrana osobných údajov: GDPR - PDF

http://www.fgatelier.sk