sipkadole

V spoločnosti ENVIRAL vieme, že vytváranie inovácii vo výskume a vývoji je vecou spoločnej práce, ktorá si vyžaduje partnerov. Aktívne sa zapájame do národných a medzinárodných projektov s univerzitami, veľkými nadnárodnými spoločnosťami, malými a strednými podnikmi a organizáciami verejného sektora.

Popri skúsenostiach nadobudnutých počas dlhého pôsobenia v oblasti výroby biopalív je súčasným zameraním výskumnej práce spoločnosti ENVIRAL hľadanie spôsobu využitia odpadovej biomasy vhodnej na získanie biopaliva ako aj valorizácia vedľajších produktov výrobného procesu. Našimi činnosťami vo výskume a vývoji sa snažíme ďalej zlepšovať konkurencieschopnosť výroby biopalív a hľadať flexibilitu a rast aj v ďalších riešeniach.

Inovácie prichádzajú aj s mladou generáciou, preto v rámci národného projektu vítame a podporujeme študentov, ktorí ich potenciál môžu u nás uplatniť a zároveň získať praktické skúsenosti z výrobných a pracovných postupov.

Projekt CONVERGE

Projekt EXCornsEED

Projekt Zvyšovanie kvalifikácie študentov stredných a vysokých škôl

http://www.fgatelier.sk