sipkadole

ENVIRAL s hrdosťou predstavuje video, ktoré sumarizuje aktivity projektu EXCornsEED. Objavte všetky dosiahnuté pokroky a pozrite si video!

„Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív.

 

Projekt EXCornsEED je financovaný z Bio Based Industries Joint Undertaking v rámci výskumného a inovatívneho programu Európskej únie Horizon 2020 pod grantovou zmluvou č. 792054.

Zástupcovia Centra Excelentnosti (R&D) spoločnosti ENVIRAL sa v dňoch 19.–20. novembra 2019 zúčastnili v rámci projektu BBI JU EXCornsEED na už druhom projektovom stretnutí, tentokrát v Bukurešti, Rumunsko. Dvojdňové intenzívne stretnutie slúžilo na vyhodnotenie realizovaných aktivít, intenzívne plánovanie nasledovného pracovného postupu pri navrhovanom up-scale procesu a koordinácia úloh na najbližšie obdobie. Podľa pripraveného programu, dňa 20. novembra 2019, zástupcovia Centra Excelentnosti (R&D, ENVIRAL) prezentovali doteraz dosiahnuté výsledky, najnovšie poznatky a skúsenosti odborníkov z projektu EXCornsEED na medzinárodnej konferencii „Valorisation of proteins and bioactive compounds from biorefinery side-streams“.

„Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív.

 

Projekt EXCornsEED je financovaný z Bio Based Industries Joint Undertaking v rámci výskumného a inovatívneho programu Európskej únie Horizon 2020 pod grantovou zmluvou č. 792054.

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ spoločnosti ENVIRAL, a.s. dňa 26.-27. marca 2019 privítali medzinárodných partnerov projektu BBI JU EXCornsEED v Leopoldove na prvom stretnutí hodnotiacom stav úloh. Úspešne spolu s partnermi z deviatich európskych krajín, zástupcami desiatich špičkových výskumných centier, spoločností a univerzít

„Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív.

 

Projekt EXCornsEED je financovaný z Bio Based Industries Joint Undertaking v rámci výskumného a inovatívneho programu Európskej únie Horizon 2020 pod grantovou zmluvou č. 792054.

http://www.fgatelier.sk