sipkadole

Spoločnosť Enviral a.s. a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavreli dňa 4.6.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 177 462,00€ .

Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia do 25 rokov veku. Cieľom projektu je získanie praktických skúsenosti, pracovných návykov a zručností z výrobných a pracovných postupov formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa.

http://www.fgatelier.sk